Laatste update op 8 mei 2020

Venetië met een vleugje dichtkunst van Willem de Mérode

Liefde voor kunst, cultuur en muziek

Helma (in Barcelona ...)In september 2010 bezocht ik Venetië voor de derde keer. Het was voor het eerst dat ik er langer dan een dag doorbracht. Tijdens mijn bezoek trok het fresco ‘San Cristoforo’ door Titiaan in het dogepaleis mijn aandacht. Het deed me onmiddellijk denken aan het gedicht Christophorus van Willem de Mérode. En dat bracht heel wat teweeg …

Aanleiding voor boek en site

Toen ik daar op de trap in het dogepaleis aan zijn gedicht moest denken, realiseerde ik me dat hij wellicht op diezelfde plek zijn inspiratie voor het gedicht Christophorus had opgedaan. Dat was de aanleiding van mijn voornemen een boek samen te stellen waarin ik onze liefde voor Venetië samenbreng. Jan G.P. Best, auteur van ‘Het Byblosschrift ontcijferd’ heeft mij hiertoe aangemoedigd toen wij de website voor de publicatie van zijn boek bespraken. Wat volgde was een hbo-studie Nederlands van vier jaar met een minor cultuureducatie en nieuwe bezoeken aan de sprankelende dogestad. Tijdens de studie vorderde het werk aan het boek gestaag. In 2012, 2015 en 2017 bezocht ik de stad voor literatuuronderzoek. Ondertussen weet ik dat het fresco van Christophorus in het dogepaleis nog niet door publiek te bezichtigen was in de tijd dat De Mérode de stad bezocht, maar de verbinding die ik voelde tussen schilderij en gedicht blijft aanwezig.

Schrijver en dichter Willem de Mérode (1887-1939) was het pseudoniem van schrijver en dichter Willem Eduard Keuning. De Mérode had een voorliefde voor kunst, cultuur en muziek naast literatuur. Hij was een dichter die in de eerste helft van de 20e eeuw voor de klas stond aan de lagere school in het dorp Uithuizermeeden, waar ik vandaan kom. Mijn ouders hebben jarenlang het museum met de Willem de Mérode-kamer beheerd waarin een tentoonstelling met zijn spullen en werk te zien was en ik ben de initiatiefnemer/bouwer van de website www.willemdemerode.nl (sinds 1997). Hier lees je wie Willem de Mérode was. Hij hield van Venetië en hij is er, ondanks zijn slechte gezondheid, twee keer geweest.

In het boek (en deze site) koppel ik gedichten van De Mérode aan plekken, personen en kunst in Venetië. Je zult ontdekken dat ik de koppelingen tussen Venetië en gedicht met een knipoog leg. Je hoeft geen zware kost te verwachten. Als je Venetië wat beter leert kennen, verrassingen ontdekt of anders durft te kijken aan de hand van een bijpassend gedicht, dan ben ik in mijn opzet geslaagd.

Website vanwege boek

Veel mensen weten dat ik sinds 2010 aan een boek werkte. Het was een hele uitdaging als je weinig van kunst weet, zoals ik. Vaak is me gevraagd hoe het met het boek stond. Deze website is ontstaan vanuit het idee om geïnteresseerden op de hoogte te houden over de voortgang van mijn boek ‘Venetië met een vleugje dichtkunst van Willem de Mérode’. Het werk vorderde gestaag, want alle andere dingen gingen gewoon door, maar vandaag – 15 oktober 2017 – kan ik melden dat de drukproef klaar is!

Op deze website vind je allerlei informatie over Venetië en haar schilderijen, legendes, plekken en personen. Via allerlei weetjes leer je Venetië beter kennen. Vaak is een bericht gekoppeld aan een gedicht van De Mérode.

Werkwijze

Niet op alle pagina’s van deze site vind je een gedicht van De Mérode. Ik geef ook informatie over allerlei Venetiaanse dingen zodat je Venetië beter kunt leren kennen. Met regelmaat zijn berichten ook in het Engels beschikbaar. Wil je snel zien op welke pagina’s je een gedicht vindt, dan klik je simpelweg op de tag ‘gedicht‘. Bestaande pagina’s worden bijgewerkt als ik op nieuwe of meer accurate informatie stuit. Er volgt ongetwijfeld nog wel een keer een mooie cultuurroute door Venetië, maar de eerste insteek is dat iedereen vanuit de luie stoel ontspannen over zowel Venetië als De Mérode kan lezen.

Waarom Willem de Mérode?

Eind 1996/begin 1997 ontwikkelde ik de website willemdemerode.nl ». In die tijd bevonden zich twee musea in het huis van mijn ouders: een handwerkmuseum, en een klein museum over Willem de Mérode. Dit museum werd op initiatief van biograaf Hans Werkman in de woning gevestigd. Na wat rondsnuffelen in het museum en de spulletjes van Willem de Mérode, kreeg ik honger naar meer. Daar waar het biograaf Hans Werkman vooral door de gedichten van Willem de Mérode werd geprikkeld, ging het bij mij om het levensverhaal van de dichter. Zijn verhaal intrigeert me en ik ben Hans Werkman erg dankbaar voor de enorme berg werk die hij heeft verzet om de biografie van Willem de Mérode op papier te krijgen en te completeren. Hij is daardoor degene die mij op het pad van De Mérode heeft gehouden. Uiteindelijk heb ik de website ontwikkeld als digitaal informatiecentrum, gelieerd aan het museum. Alhoewel het museum ondertussen niet meer bestaat, heb ik de website aangehouden*. Ik onderhoud het nog steeds met veel plezier.

Veel leesplezier!

Helma de Boer,

sinds 2013 Poorter van Venetië

* Sinds 2014 is er een kleine, permanente Willem de Mérode-tentoonstelling in de Oudheidkamer te Uithuizermeeden (brochure).

Links

Website schrijver en dichter Willem de Mérode
Gedichtendatabase Willem de Mérode
Overview of poems of De Mérode, translated in English bij Hans Osinga
Hans Werkman over Willem de Mérode
De Poorters van Venetië

Pageviews voor omzetting: 1318 Mastodon