Laatste update op 8 mei 2020

Venetië telt bizar veel kerken in verhouding met het oppervlakte van de stad. Er zijn maar liefst 118 kerken. Venetië bezoeken en geen klokken horen luiden, dat gaat niet samen.

Er zijn zoveel kerken omdat Venetië vanuit verschillende gemeenschappen op de verschillende eilandjes is ontstaan. Iedere gemeenschap had zo zijn eigen kerk. Zelfs in de hoogtijdagen had een kerk gemiddeld maximaal 1.700 parochianen.

In het gedicht ‘Hangende lantaarn’ van Willem de Mérode is de lantaarn bang dat hij niet de juiste weg kan wijzen, en hoopt hij dat ieder het juiste licht in zich draagt. In Venetië is het haast onontkoombaar om uiteindelijk de weg naar het licht te vinden en in een kerk te belanden, zelfs al ben je hopeloos verdwaald.

Venetiaanse lamp

Venetiaanse lamp

Hangende lantaarn

Al knarsend langs den muur te zwaaien
In rustloos heen en weder gaan,
Daar wind mijn roestgen stang doet draaien,
Is mijn armzalige bestaan

Nu rechts, dan links, nu hier, dan daar, en
Met vlokken walmend spreidt mijn licht
Meer schaûw dan schijn, en het gevaar en
’t Leed groeit door slecht betrachten plicht

Ik zou de kuilen en de plassen
Beschijnen moeten, en de Dood,
Die u zoo haastig kan verrassen
Met eenen snellen scherpen stoot.

Ik moest den goeden weg u wijzen,
Die recht leidt naar het veilig huis.
Maar ach, de wind! die mij te rijzen
En dalen drilt naar elk gesuis!

Wie langs ’t gevaarlijk pad moet dwalen
Neem’haastig een standvastig licht,
Om bij de klaar en rustig stralen,
Te weten wáár zijn voet zich richt.

Heer, als Gij maar in ’t hart wilt branden,
Draagt men een schijnsel met zich mee,
Waarbij men zeker zal belanden
Tot hemels licht en hemels vreê

Uit: De Steile Tocht (1924-1928) | Hangende lantaarn | geschreven op: 16-7-1926

Lantaarns in Venetië, je vindt alleen al in de San Zanipoli (Chiesa Giovanni & Paolo) verschillende:


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

28 − 19 =

Pageviews voor omzetting: 304 Mastodon